Bharata Natyam

Danseres en choreograaf Poernima Gobardhan is getraind in de klassieke Indiase dans, Bharata Natyam (Zuid-Indiase klassieke dans). Geboren in Den Haag begon ze al vroeg met dansen en choreograferen. In 2007 rondde zij in Mumbai de opleiding voor Moderne Indiase dans af. Tijdens haar dans studie rolde zij op jonge leeftijd in de rol van eigenaresse van haar eigen dansschool, Pretima Ke Dewashrie. Hier maakte zij verschillende stukken voor haar leerlingen en uiteenlopende samenwerkingsprojecten. Nadat Poernima haar eigen dansschool oprichtte toen ze 15 was, kwam ze daarmee op televisie in So you think you can dance, Hollands Got Talent en De Wereld Draait Door. Op deze manier maakte zij kennis met het makersschap en was zij meteen verkocht. Hierbij werd ze vooral gedreven door een protest ten op zichtte van de rigide klassieke regels. Zij hield zich doelbewust bezig met het breken van deze regels. Pas nadat zij zich als danseres verder verdiepte in klassieke bewegingstaal en haar Bharata Natyam opleiding afrondde in 2012 onder begeleiding van docent Jolanda Boejharat kwam hier een omslag in. De klassieke training toonde haar andere, onbekende wegen en diepere lagen in dans en via deze weg is Poernima gekomen op het punt waar zij zich nu bevind en ervaart zij de Bharata Natyam als alomvattend.

Onderzoek

Vanwege haar onderzoekende karakter merkte zij al snel op dat het plaatsten van de Indiase klassieke bewegingstaal in een Westerse context leidde tot een nieuw begrip van dans. En juist dit nieuwe begrip wilt zij verkennen in haar eigen werk. Haar Master Theaterwetenschap heeft haar gestuurd richting de Indiase dramaturgie, een belangrijke benaderingswijze voor Poernima als het gaat om het maken van werk. Zij heeft haar wetenschappelijke onderzoek naar de invloed van technologie op dans aan de hand van de noties cybernetics en posthumanisme in 2015 gepubliceerd onder begeleiding van Prof.Dr. Ke Röttger en MA. H.M.H. Goeyens.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

Bewegingstaal

Als maker is zij geïnteresseerd in het creëren van een ​wereld waarin het lichaam niet enkel gebruikt wordt om ​​betekenis te projecteren maar waar het lichaam de betekenis zelf bereikt. In deze wereld kun je transformeren van een wereldse werkelijkheid naar een unieke werkelijkheid. Hierbij laat zij zich leiden door Bharata Natyam als bewegingstaal, Indiase dramaturgie en reflecteert zij op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in de directe omgeving.

Poernima is op zoek naar verbinding wanneer zij een stuk maakt, niet om haar eigen stem uit te dragen of een oplossing te geven maar om bij te dragen aan het palet van bestaande verhalen. Zij wilt hierop reflecteren of juist uitdagen. Daarnaast wilt zij met haar werk vooral inspelen op de ervaring om meer te voelen. Ze streeft naar een diepe emotionele staat wat voorbij het denken gaat.