News

  • In een tijd waar het moraal, de saamhorigheid en het menselijke verdwenen is ontstaat wanhoop, egoïsme en bovenal verdriet. Deze zin lijkt de tijd waar we in leven te omschrijven maar de dansvoorstelling Prārambha (letterlijke vertaling ontstaan) gaat over een vertelling uit de Nāṭyaśāstra. De......

  • De introductie Bharata Natyam workshop zal plaats vinden op zaterdag 10 december 2016, 10:00 – 17:00 te Shri Sitaram Dhaam, Hogendijk 6, 1105 AC Amsterdam, Zuidoost.   De workshop zal worden verzorgd door danser Poernima Gobardhan, eigenaresse van Dansschool Pretima Ke Dewashrie. Tijdens de workshop......

  • Bharatanatyam (Zuid-Indiase dansvorm) danseres Poernima Gobardhan heeft de Indiase danskunst altijd beoefend in haar thuishaven Den Haag onder begeleiding van docent Jolanda Boejharat. Na het afronden van haar dans- en academische opleiding verlangde zij naar een nieuwe uitdaging. Zo besloot zij Bharatanatyam in het land......